AGNO: WAAR KINDEREN GEZIEN WORDEN

Wat is AGNO?

Bij AGNO kunt u terecht voor onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren met leer- en/of gedragsproblemen en hun ouders. Samen gaan we op zoek naar de antwoorden die nodig zijn om zelf weer grip te krijgen op de vragen die er spelen. Dat doen we door inzicht gevende gesprekken te voeren, maar ook door praktische adviezen te geven, zodat (vaak al op korte termijn) weer perspectief mogelijk wordt.